Psycho-educatie

  • Voor kinderen/ jongeren met ASS

    Voor de kinderen/ jongeren gebeurt dit onder andere met de methode Brainblocks. Deze methode is ontwikkeld door Stephan van de Ven (uiteraard is de licentie verkregen om gebruik te maken van deze methode). Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor het kind/de jongere om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen tussen het kind/de jongere en belangrijke anderen in zijn omgeving kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

    Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het programma “Ik ben speciaal”. Het programma is ontwikkeld door drs. Peter Vermeulen, werkzaam bij Autisme Centraal in België. Het programma is bedoeld als een instrument voor ‘ empowerment’. Dit staat voor een  geheel aan kennis, inzicht en vaardigheden om ‘macht’ te verkrijgen over het eigen leven. Op die manier wil het programma maximale kansen bieden aan personen met autisme tot zelfbepaling en het opkomen voor hun rechten en kansen op ontplooiing.

  • Voor ouders

    Er bestaat ook de mogelijkheid tot psycho-educatie voor ouders, dit gebeurt in een groep, maar kan ook per ouderpaar. Hierbij worden zij voorgelicht omtrent de autismespectrumstoornis en de beperkingen en mogelijkheden van hun kind. Tevens worden opvoedadviezen en tips gegeven en eventueel uitgewisseld met andere ouders.