ASS algemeen

Autismespectrumstoornis

Algemeen

Praktijk Canninga is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme (autismespectrumstoornissen, afgekort ASS). Cissy Canninga werkt sinds 2003 in haar eigen praktijk als orthopedagoog met kinderen en jongeren met ASS.  Zij is sinds 2006 werkzaam vanuit het speciaal onderwijs  als steunpuntfunctionaris bij het Steunpunt Autisme NZH en is van 2010 tot 2014 coördinator geweest van het RIAN ZHN/MH (regionaal intersectoraal autismenetwerk). Zij heeft veel ervaring en expertise opgedaan op het gebied van ASS, ook door in de praktijk veel met deze kinderen en jongeren te werken.

  • Introductie

    Kinderen en jongeren met ASS verwerken informatie op een andere manier waardoor de informatie anders bij hen binnenkomt. Hierdoor ontstaan vaak miscommunicaties en onbegrip tussen het kind/ de jongere en zijn omgeving. Zij kunnen daardoor extra begeleiding of behandeling goed gebruiken. In Praktijk Canninga streven we ernaar om deze begeleiding op maat aan te bieden: voor úw kind of jongere in zijn of haar situatie (gezin/ school etc).

  • shutterstock_93320851

Werkwijze

Naar aanleiding van intakegesprek, dossieranalyse en/of observatie wordt, in overleg met de ouders en eventueel het kind of jongere, vastgesteld wat de meest geschikte vorm van begeleiding of behandeling is.

Er is een groot aantal mogelijkheden voor begeleiding of behandeling van kinderen of jongeren met ASS. Hieronder een greep uit ons aanbod. Er kan ook gewerkt worden met combinaties van onderstaande mogelijkheden, wanneer dit gewenst is:

  • Begeleiding of behandeling bij de bewustwording van de stoornis bij het kind of jongere, waarbij uitgelegd kan worden wat de stoornis inhoudt voor het kind of jongere zelf en wat het inhoudt voor zijn of haar omgeving (zie psycho-educatie).
  • Begeleiding bij structurering van de omgeving, planning of coaching. Hierbij kan worden ondersteund, uiteraard in samenwerking met de ouders en/of de school.
  • Begeleiding of behandeling bij het vergroten van sociale cognities en competenties, dit kan bijvoorbeeld met behulp van de Tomtraining (P. Steerneman).
  • Begeleiding of behandeling bij emotie-regulatie, bijvoorbeeld het onder controle krijgen van woede-impulsen.
  • Er kan ook gedacht worden aan intervisiebijeenkomsten of casuïstiekbesprekingen.

De begeleiding/behandeling vindt plaats in de praktijk, en meestal is sprake van 10 contactmomenten maar hierin kan, indien gewenst en/of noodzakelijk, worden gevarieerd. Er kan gekozen worden voor een wekelijks of tweewekelijks contact. De begeleidingen/ behandelingen kunnen ook gegeven worden in de thuissituatie of op de school van het kind of jongere (uiteraard in overleg met de school), indien dit praktischer of effectiever is.