ASS op school

Training/ coaching voor leerkrachten en docenten

Algemeen

Cissy Canninga heeft als leerkracht in het basisonderwijs (1993-2000), als ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs (2000-2006) en als steunpuntfunctionaris autisme vanuit het speciaal onderwijs (2006- heden) veel ervaring opgedaan in het onderwijs. De samenwerking met het onderwijs wordt in de meeste begeleidingen door haar gezocht en verloopt veelal soepel doordat zij zelf afkomstig is uit dit werkveld en hier een uitgebreid netwerk heeft.

De trainingen worden aangeboden in samenwerking met het Steunpunt Autisme NZH.


  • shutterstock_83691799
  • Introductie

    Kinderen en jongeren met ASS verwerken informatie op een andere manier waardoor de informatie anders bij hen binnenkomt. Hierdoor ontstaan vaak miscommunicaties en onbegrip tussen het kind/ de jongere en zijn omgeving. Wanneer er sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS) kan het dus soms nodig zijn om een steuntje in de rug te hebben. Ook wanneer het gaat om het begeleiden van een leerling met ASS in de klas of om het zelf bekend zijn met deze stoornis.

Werkwijze

Er kan coaching van individuele leerkrachten/ docenten of  groepstraining worden geboden. Tijdens een (telefonisch) intake-gesprek wordt, in overleg, bepaald in welke vorm dit het beste kan gebeuren, er kan een training/module op maat worden aangeboden.

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

  • Basisinformatie over autismespectrumstoornissen
  • Moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Executief functioneren
  • Communicatie
  • De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs etc.
  • Er kan ook gedacht worden aan intervisiebijeenkomsten of casuïstiekbesprekingen

Ons advies is om even contact op te nemen om in overleg te gaan over de inhoud van training.

De trainingen zijn geschikt voor leerkrachten/docenten, maar ook voor intern begeleiders/ zorgcoördinatoren etc., en de training/ coaching kan op locatie worden aangeboden.

Het aantal bijeenkomsten en de duur van de bijeenkomsten wordt in overleg nader bepaald.