Mindfulness

Introductie

De Mindfulness training voor kinderen “Aandacht werkt!”, zoals in onze praktijk aangeboden wordt, is ontwikkeld door Eline Snel. Er is veel zorg, deskundigheid en aandacht besteed aan pedagogische en didactische aspecten van de training, opdat die zo goed mogelijk aansluit bij de beleving en de behoeftes van het opgroeiende kind. De training is inmiddels vertaald in vele talen en wordt (in oorspronkelijke of aangepaste vorm) in verschillende landen gegeven.

Mindfulness training kan effectief zijn bij:

  • onrustig gedrag (incl.ADD/ADHD)
  • laag (zelf)vertrouwen
  • concentratieproblematiek
  • piekeren
  • slaapproblematiek
  • angst / somberheid
  • pestproblematiek

Maar voor kinderen zonder specifieke klachten is de training net zo nuttig! Elk kind vindt het fijn om zelf tot rust te kunnen komen, zich beter te kunnen concentreren, ontspannen te kunnen slapen en op zichzelf te vertrouwen.

In de Mindfulness training, of aandachttraining, leer je de situaties waarin jij je bevindt, bewust te ervaren. Je wordt je bewust van wat er in je omgaat. Dat kan door het oefenen in het bewust ervaren of opmerken van dat wat je afleidt. Een beter bewustzijn creëert de mogelijkheid om te kiezen bij welke gedachte je actie onderneemt en bij welke niet.

Mindfulness leert je om met open aandacht, zonder oordeel, te kijken naar wat je denkt en voelt en hoe je daar op reageert. Waar veel trainingen en therapieën er op gericht zijn op verandering, leer je bij mindfulness juist te zijn met ‘wat er is’. Gek genoeg treedt er daardoor juist ook verandering op, zonder dat je ernaar streeft.


  • Het is wetenschappelijk bewezen dat Mindfulness trainingen van positieve invloed zijn op angst, stress en somberheid. De training is geschikt voor kinderen (vanaf 8 jaar) en pubers die meer bewust hun leven willen leiden.Werkwijze

De training “Aandacht werkt’ bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur voor de kinderen. Voor de ouders zijn er twee bijeenkomsten van ongeveer een uur.

De training kan individueel of in een groepje van vier kinderen plaatsvinden. De keuze voor individuele of groepsgewijze behandeling is afhankelijk van de behoefte van het kind. De training vindt plaats in de praktijkruimte maar kan ook, in onderling overleg met school en ouders, plaatsvinden op de school van het kind. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als er meerdere kinderen op één school zijn die deelnemen aan de training.

Bij de training hoort het boek met cd “Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel.