Met ASS naar het VO/MBO/HBO

Introductie

Leerlingen/ studenten met ASS (autismespectrumstoornis) kunnen in het VO/MBO/HBO tegen specifieke problemen aanlopen die te maken hebben met hun beperkingen. De problemen van deze leerlingen/ studenten bevinden zich meestal op een aantal terreinen: sociaal- en communicatief functioneren, plannen en organiseren, omgaan met en kennis van hun beperkingen/mogelijkheden.

Deze training ondersteunt het functioneren binnen de school op de drie bovengenoemde terreinen en spitst zich toe op de individuele problemen die de leerlingen/ studenten hebben, maar ook op hun sterke kanten.

Wanneer deze leerlingen/ studenten de overstap maken van het PO (primair of basisonderwijs) naar het VO (voortgezet onderwijs) en van het VO naar MBO of HBO, worden zij vaak sterk met deze problemen geconfronteerd. De manier van lesgeven en de schoolomgeving verandert immers enorm en doet een groter beroep op vaardigheden die zij veelal in mindere mate bezitten. Deze training ondersteunt het functioneren binnen de school op de drie bovengenoemde terreinen en spitst zich toe op de individuele problemen die de leerlingen/ studenten hebben, maar ook op hun sterke kanten.

Deze training wordt aangeboden in samenwerking met het Steunpunt Autisme NZH.

Werkwijze

Met de ouders en leerling/student wordt eerst een intakegesprek gevoerd, voorafgaand aan dit gesprek vullen de ouders en de mentor/ studieloopbaanbegeleider een vragenlijst in.

De training bestaat uit vijf tot acht bijeenkomsten van ongeveer 1 uur per bijeenkomst.

In de verschillende bijeenkomsten worden, aan de hand van werkmateriaal en groepsgesprekken, de competenties van de leerlingen/studenten vergroot en versterkt. Daarbij is aandacht voor:

  • Psycho-educatie gericht op ASS in het onderwijs: sterke en zwakke kanten van de leerling/ student
  • Sociaal en communicatief functioneren: handvatten op deze gebieden
  • Plannen en organiseren: ondersteunen van verminderd functioneren op dit gebied

 

Via de email (E-coaching)  worden de leerlingen, studenten gedurende de training extra ondersteund.