Eduki

opvoedcursus

Introductie

 

Drs. Cissy Canninga heeft samen met drs. Elena Carmona-van Loon een leuke, informatieve opvoedcursus geschreven. Deze cursus is geschikt voor alle ouders die graag iets meer willen weten over opvoeding. De cursus richt zich in het bijzonder op het versterken van de zelfstandigheid (en daarmee zelf keuzes maken, versterken van het leergedrag en eigen regie). Dit gebeurt door de kennis en handelingsmogelijkheden van ouders te vergroten vanuit de visie van regieversterkend handelen (www.eduki-opvoeding.nl).


  • shutterstock_72194971

  • Een jonger kind heeft meer grenzen nodig dan een ouder kind en met een ouder kind praat je anders dan met een jonger kind. Waarom is dat eigenlijk zo? En hoe doe je dat dan?
    Voor meer informatie: www.eduki-opvoeding.nl


Werkwijze

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt in de avond gegeven vanuit de praktijkruimte. Er zijn groepen voor ouders van basisschoolkinderen (6 t/m 11 jaar) en groepen voor ouders van pubers (12 t/m 18 jaar). De groepen bestaan uit maximaal 10 ouderparen.

Achtergrond

Regieversterkend handelen betreft een ontwikkelingsgerichte handelswijze van ouders en professionals ten aanzien van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Deze handelswijze gaat ervan uit dat mensen beschikken over zogenoemde regiefuncties. Deze functies zijn in ontwikkeling gedurende het hele leven en zijn van invloed op het vermogen om autonoom te handelen en relaties aan te gaan. Deze regiefuncties zijn bij kinderen en volwassenen in ontwikkeling en kunnen versterkt worden doordat ouders of professionals zoals leerkrachten een bewuste basishouding aan nemen. Het kind zien, accepteren en bewust maken van keuzes en mogelijkheden staat hierbij centraal.

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur.