Psycho-educatie

Introductie

Wanneer een kind of jongere een diagnose ASS (autismespectrumstoornis) krijgt dan heeft hij of zij hulp nodig bij de bewustwording van de stoornis. Er wordt uitgelegd wat de stoornis inhoudt voor het kind of jongere zelf en wat het inhoudt voor zijn of haar omgeving. Ook ouders hebben vaak behoefte aan informatie over de stoornis en hoe zij hiermee kunnen omgaan in hun opvoeding.

Werkwijze

Voorafgaand aan de psycho-educatie wordt met de ouders een intakegesprek gevoerd.

 • Voor kinderen/ jongeren met ASS

  Voor de kinderen/ jongeren gebeurt dit onder andere met het programma “Ik ben speciaal” . Het programma is ontwikkeld door drs. Peter Vermeulen, werkzaam bij Autisme Centraal in België. Het programma is bedoeld als een instrument voor ‘ empowerment’. Dit staat voor een  geheel aan kennis, inzicht en vaardigheden om ‘macht’ te verkrijgen over het eigen leven. Op die manier wil het programma maximale kansen bieden aan personen met autisme tot zelfbepaling en het opkomen voor hun rechten en kansen op ontplooiing.

  De psycho-educatie  vindt plaats in de praktijk, meestal is sprake van 10 contactmomenten maar hierin kan op verzoek worden gevarieerd. Er kan gekozen worden voor een wekelijks of tweewekelijks contact. De psycho-educatie kan ook gegeven worden in de thuissituatie of op de school van het kind of jongere (uiteraard in overleg met de school), indien dit praktischer of effectiever is.

 • Voor ouders van kinderen/jongeren met ASS

  Er bestaat ook de mogelijkheid tot psycho-educatie voor ouders, dit gebeurt in een groep, maar kan ook per ouderpaar. Hierbij worden zij voorgelicht omtrent de autismespectrumstoornis en de beperkingen en mogelijkheden van hun kind. Tevens worden opvoedadviezen en tips gegeven en eventueel uitgewisseld met andere ouders.

  shutterstock_69836632
  De psycho-educatie vindt plaats in de praktijk, en bestaat uit 5 bijeenkomsten van twee uur. Deze zullen in de avond plaatsvinden.