Begeleiding/behandeling

Introductie

Kinderen en jongeren met ASS verwerken informatie op een andere manier waardoor de informatie anders bij hen binnenkomt. Hierdoor ontstaan vaak miscommunicaties en onbegrip tussen het kind/de jongere en zijn omgeving. Zij kunnen daardoor extra begeleiding of behandeling goed gebruiken. In praktijk Canninga streven we ernaar om deze begeleiding op maat aan te bieden: voor úw kind of jongere in zijn of haar situatie (gezin/ school etc).

Werkwijze

Naar aanleiding van een onderzoek of observatie wordt, in overleg met de ouders en eventueel het kind of jongere, vastgesteld wat de meest geschikte vorm van begeleiding is

Er is een groot aantal mogelijkheden voor begeleiding of behandeling van kinderen of jongeren met ASS. Hieronder een greep uit ons aanbod. Er kan ook gewerkt worden met combinaties van onderstaande mogelijkheden, wanneer dit gewenst is:

  • Bij de bewustwording van de stoornis bij het kind of jongere, waarbij uitgelegd kan worden wat de stoornis inhoudt voor het kind of jongere zelf en wat het inhoudt voor zijn of haar omgeving (dit heet psycho-educatie, zie het kopje ‘psycho-educatie’).
  • Structurering van de omgeving, planning of coaching. Hierbij kan worden ondersteund, uiteraard in samenwerking met de ouders en/of de school.
  • Begeleiding of behandeling op het gebied van verminderd zelfvertrouwen en/of verminderde weerbaarheid (zie ook onder het kopje ‘begeleiding van verminderd zelfvertrouwen).
  • Begeleiding of behandeling bij het vergroten van sociale cognities en competenties, dit kan bijvoorbeeld met behulp van de Tomtraining (P. Steerneman).
  • Begeleiding of behandeling bij emotie-regulatie, bijvoorbeeld het onder controle krijgen van woede-impulsen.

De begeleiding/ behandeling vindt plaats in de praktijk, meestal is sprake van 10 contactmomenten maar hierin kan op verzoek worden gevarieerd. Er kan gekozen worden voor een wekelijks of tweewekelijks contact. De begeleidingen/ behandelingen kunnen ook gegeven worden in de thuissituatie of op de school van het kind of jongere (uiteraard in overleg met de school), indien dit praktischer of effectiever is.