Sociale vaardigheden

Introductie

 

Een training sociale vaardigheden is bedoeld om goed te leren omgaan met andere mensen. Tijdens de training wordt de sociale redzaamheid bevorderd, de sociale vaardigheden en kennis vergroot, en het kunnen leggen van contacten verbeterd.

Werkwijze

Met ouders wordt eerst een intakegesprek gevoerd, voorafgaand aan dit gesprek vullen de ouders en de mentor/ leerkracht een vragenlijst in.

In een groepje van vier kinderen/ jongeren wordt de sociale competentie vergroot, zowel de cognitie over gedrag als het handelen n.a.v. gebeurtenissen zijn aandachtspunten. Onderwerpen kunnen zijn: kennismaken, luisteren, iets vragen, nee zeggen, kritiek geven en krijgen, complimenten geven en krijgen enz.


  • De training vindt plaats in tien bijeenkomsten van anderhalf uur in de praktijkruimte. De bijeenkomsten kunnen ook, in onderling overleg met school en ouders,  plaatsvinden op de school van het kind/ de jongere.  Dit zou bijvoorbeeld kunnen als er meerdere kinderen op één school zijn die deelnemen aan de training.

  • De Sociale Leertheorie en de Cognitieve Gedragstherapie zijn theoretische uitgangspunten, met als leidraad het model van Ringrose en Nijenhuis (Ringrose & Nijenhuis: “Bang zijn voor andere kinderen”, Wolters-Noordhoff, 1982). De training is geschikt voor kinderen die moeite hebben met het sluiten van vriendschappen en de sociale omgang met leeftijdgenoten.

Na afloop van de training vindt een verslaglegging plaats, deze wordt in een afrondend gesprek met de ouders en eventueel de jongere besproken.