Persoonlijkheidsonderzoek

Introductie

Soms zijn er problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen in dergelijke mate dat  men graag meer duidelijkheid wil ten aanzien van de oorzaak en aard van deze problemen. In zulke gevallen kan een persoonlijkheidsonderzoek worden gedaan.

Werkwijze


  • Het onderzoek wordt voorafgegaan door een (telefonisch) intake-gesprek met de ouders en er worden ook schoolgegevens opgevraagd, indien de ouders hiervoor toestemming geven. Naast de gegevens van ouders en school worden ook de resultaten van eventueel eerder afgenomen onderzoek  in het verslag meegenomen.


  • Dit gebeurt met behulp van landelijk genormeerde testen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen. Eventueel kan een observatie van het kind op school plaatsvinden om deze gegevens aan te vullen. Hiernaast kunnen gesprekken worden gevoerd met ouders en/of het kind om een beter zicht te verkrijgen op de problematiek.


  • Het onderzoek vindt plaats in de praktijk of op de school van het kind en neemt ongeveer drie uur in beslag, voor sommige kinderen (jonge kinderen en/of  kinderen met ernstige concentratieproblemen) is het verstandig om dit te verdelen over twee ochtenden. Na het onderzoek vindt de verslaglegging plaats, wordt de eventuele diagnose gesteld en wordt (indien gewenst) een afrondend gesprek gevoerd met de ouders en/of de jongere. Hierin wordt ook een eventueel vervolgtraject besproken.