ADHD/ADD

Introductie

 

AD(H)D is een ontwikkelingsstoornis. Het is belangrijk dat we alle informatie rond een kind of jongere verzamelen, zodat wij tot een afgewogen diagnose kunnen komen. Die informatie is afkomstig uit het gezin, de school, zijn of haar vrije tijdsbesteding en informatie van ouders over de ontwikkeling van hun kind.

Werkwijze

Naast het intake-gesprek, waar informatie wordt verkregen van ouders over de ontwikkeling van hun kind,  worden er ook schoolgegevens opgevraagd, indien de ouders hiervoor toestemming geven. Naast de gegevens van ouders en school worden ook de resultaten van eventueel eerder afgenomen onderzoek  in het verslag meegenomen.


 • Soms is er uitgebreider onderzoek nodig om tot een goede diagnose te kunnen komen. Deze onderzoeken zijn behulpzaam bij het stellen van de diagnose AD(H)D.  Overige onderzoeken die eventueel van belang kunnen zijn voor het stellen van een goede diagnose:

  • Een intelligentietest, als het niveau van functioneren van het kind of jongere niet vaststaat
  • Een schoolobservatie kan belangrijke informatie toevoegen
  • Het hele gezin kan worden uitgenodigd voor een gezinsobservatie
  • (Eventueel wordt doorverwezen voor een somatische beoordeling door een kinderarts.)

 • Het onderzoek vindt plaats in de praktijk of op de school van het kind en neemt ongeveer zes uur in beslag, voor sommige kinderen (jonge kinderen en/of  kinderen met ernstige concentratieproblemen) is het verstandig om dit te verdelen over twee dagen.

  Na het onderzoek vindt de verslaglegging plaats, wordt de eventuele diagnose gesteld en wordt (indien gewenst) een afrondend gesprek gevoerd met de ouders en/of de jongere. Hierin wordt ook een eventueel vervolgtraject besproken.